1B Barns perspektiv och barns rättigheter i LSS-handläggning

Eva Skogman, universitetslektor i specialpedagogik, Mälardalens högskola och Lill Hultman, doktorand i socialt arbete, Karolinska Institutet

Eva Skogman berättar om sitt forskningsprojekt om barn med funktionsnedsättningar. Utifrån resultatet diskuteras rätten till särskilda omsorger och rätten till lek och delaktighet. Hur kan lagen och barnkonventionen tolkas och hur ser verkligheten ut för barnen? Lill Hultman berättar om ungdomars upplevelser och strategier vid möten med LSS-handläggare. I vilken grad och på vilket sätt görs ungdomarna delaktiga i beslut som ligger till grund för beviljandet av deras personliga assistans?