Välkommen till Barnrättsdagarna 2015

Välkommen från arrangörerna Fredrik Malmberg, barnombudsman, Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Gabriella Olofsson, universitetsadjunkt Barnrättsakademin.