3G. En idrott fri från mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Helene Olsson projektledare från Rädda Barnen och Lena Andersson idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna

Många idrottsföreningar har en genomtänkt och schysst värdegrund som tar avstånd ifrån diskriminering och kränkande behandling. Men ibland kan det ändå vara svårt att få ordning på problemen. En framgångsrik samverkansmodell är där SISU Idrottsutbildarna och Rädda Barnen, tillsammans med kommunen, organiserar, genomför och utbildar idrottsföreningarna för en trygg idrottsmiljö. Slutmålet är en handlingsplan mot kränkande behandling och diskriminering som tar avstamp i FN:s konvention om barnets rättigheter.