Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Åsa Regnér ansvarar för frågor som rör barnets rättigheter, socialtjänst (det vill säga individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning), funktionshinder och jämställdhet.

– Mänskliga rättigheter, vilka inkluderar barnets rättigheter, är en hörnsten i svensk utrikespolitik. Men vi vill också vara ett föredöme för andra länder. Att leda innebär att gå före. Därför kommer vi nu att ta nästa steg och påbörja arbetet med att göra FN:s barnkonvention till svensk lag, skriver Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister, Margot Wallström, utrikesminister och Isabella Lövin, biståndsminister i en debattartikel i Svenska Dagbladet 20 oktober 2014.

På Barnrättsdagarna kommer Åsa tala om hur den nya regeringens arbete kommer kännetecknas av att de står upp för barns rättigheter och arbetar för ett mer jämlikt och jämställt samhälle samt vikten av att göra barnkonventionen till svensk lag.