1C Barn gör tillgängligt i förskola och skola

Peter Westerdahl, projektledare DATE och Karin Kjellberg, projektmedarbetare DATE

Alla barn ska få lika möjligheter till utveckling och lärande. Hur gör vi? Ett svar är att arbeta med tillgänglighet. Workshopen ger exempel på hur barn görs delaktiga genom lustfyllda och kreativa övningar. Genom dem får barnen lär sig om och praktisera tillgänglighet. Lärmiljön och aktiviteter utforskas i olika temaområden. ”Bristande tillgänglighet” blir en ny diskrimineringsform från 2015, med fokus på funktionshindersområdet. Förskolor och skolors behöver då särskilt integrera tillgänglighet i sitt främjande likabehandlingsarbete.

Handikappförbunden, www.date-larmaterial.se