5B. Barn till papperslösa föräldrar – har de några rättigheter?

Inger Ekbom, Leg psykoterapeut/metodutvecklare, Stockholms stadsmission och Josefin Michanek, Leg psykolog, Rädda Barnen

Barn till papperslösa föräldrar är en av de grupper barn som tydligast saknar rättigheter I Sverige. Våra erfarenheter av att möta barn utan papper visar att det finns en stor ekonomisk utsatthet och en stor psykisk ohälsa. Många faktorer gör att barnens lagstadgade rättigheter inte fungerar i praktiken och myndigheter och instanser behandlar denna grupp väldigt olika. Föredraget utgår från två aktuella rapporter som belyser den utsatthet som barn till papperslösa föräldrar lever i.