4e: Hur efterlevs rättigheterna för barn och unga med funktionsnedsättning i den svenska asyl- och etableringsprocessen?

Myndigheten för delaktighet har genomfört en kunskapssamman­ställning av situationen för personer med funktionsnedsättning i den svenska asyl- och etableringsprocessen. Myndigheten konstaterar bland annat att barnens rätt till skola, hälsa och sjukvård inte är tillgodosedd. Seminariet kommer handla om vilka kopplingar som finns mellan barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och hur kunskapen om barn med funktionsnedsättning och deras situation i migrationsprocessen kan stärkas.

Föreläsare: Lina Pastorek, projektledare och Brita Törnell
Organisation: Myndigheten för delaktighet, MFD