Integration och inkludering – Framgångsfaktorer och nycklar

Vad visar forskningen? Vad skapar en lyckad integration och inkludering?

Paneldiskussion:

Joakim Palme, ordförande Delegationen för migrationsstudier, Delmi och professor i statsvetenskap, Uppsala universitet

Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi vid insitutet för social forskning, Stockholms Universitet

Anna Norlén, Verksamhetschef och rektor Erica stiftelsen, leg psykolog och leg. psykoterapeut