5h: Elevhälsans mottagande av nyanlända barn och ungdomar

En god psykisk och fysisk hälsa är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Elevhälsans uppdrag är framförallt att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever.

Hur hanterar vi detta uppdrag när vi plötsligt får en dramatisk ökning av elever och familjer på flykt, barn och ungdomar som har en helt annan hälsohistoria och som har stora och svåra upplevelser i bagaget? Hur kan vi på bästa sätt hantera hälsoscreening, långa vaccinationsserier, sömnstörningar eller ångest och oro. Hur kan vi bäst utnyttja fördelen med att vara närvarande i elevernas dagliga tillvaro.

Vi beskriver de erfarenheter vi gjort i Järfälla kommun och den modell vi i elevhälsan har arbetat oss fram till för att försöka möta de nyanlända barnens och ungdomarnas behov. Vad har vi lärt oss och vad skulle vi behöva för att ge ännu bättre förutsättningar för lärande?

Föreläsare: Anna Cederlund skolläkare och Ylva Karlsson skolläkare

Organisation: Järfälla kommun