Mänskliga rättigheters roll i en tid av kris

Vart är vi på väg? Har samhällsklimatet förändrats eller står vi bara inför nya tuffa utmaningar där vi måste ta beslut som vi kanske inte riktigt tycker om?

Morten Kjaerum är chef för Raoul Wallenberg Institutet och ordförande i European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Tidigare var han Euopean Union for Fundamental Rights första direktör och grundare av det danska institutet för mänskliga rättigheter.

I över 25 år har han varit involverad i kapacitets- och rättighetsbyggande projekt med regeringar och nationella institutioner världen över. I egenskap av expert på genomförandet mänskliga rättigheter, har han varit medlem av FN: s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering och ordförande i utskottet för internationell samordning för nationella institutioner för mänskliga rättigheter.

Han har också skrivit mycket om frågor som rör mänskliga rättigheter, särskilt när det gäller flyktingrätten, förbudet mot rasdiskriminering, och den roll som nationella människorättsinstitutioner har. Enligt hans uppfattning är de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen inte bara skapade för att användas under de goda tiderna; de behövs särskilt när världen är i kris som den är idag.

Mänskliga rättigheter ska vara en ledstjärna för nya lagar och politik när man försöker navigera genom flyktingkrisen och efterdyningarna av terrorattackerna och den ekonomiska krisen menar Morten. Hur kan vi ytterligare skydda och utveckla de mänskliga rättigheterna och hur man kan man realisera rättigheterna i det dagliga arbetet?