1g: Mångfald till vardag och helgdag – året runt

En praktisk inspirationsföreläsning om vårt gemensamma år där vi fokuserar på HUR vi kan göra och inte enbart på att vi ska göra.

Föreläsningen lyfter fram olika dagar att uppmärksamma och lyfta fram utifrån olika kulturer, religioner och traditioner blandat med FNs viktiga internationella dagar för att fånga upp tillfällen i vardagen för att bredda barns perspektiv. Både för att barn ska bilda sig en egen uppfattning, men även att få tänka och tycka kring andras tankar och åsikter.

Ett tillfälle att inspireras för att öppna upp och inkludera fler barn i vårt gemensamma år.

Föreläsare: Johanna Ivarsson, författare (och eventuellt även Karin Salmson, författare)

Organisation:  Bokförlaget OLIKA