4f: Rätten att leva med sin familj – gäller den alla?

Rätten till familjeåterförening är hotad. En av få säkra och lagliga vägar in i Europa och en förutsättning för hälsa, integration och rehabilitering. Vi analyserar effekterna av en mer restriktiv lagstiftning där många av de mest sårbara inte kommer att ha möjlighet att återförenas med sina familjer.

Föreläsare:
Alexandra Segenstedt, sakkunnig migration Svenska Röda Korset
Representant från Röda Korsets center för torterade och traumatiserade flyktingar
Representant från akademin

Organisation:
Svenska Röda Korset