5g: Hej Sverige – om att känna sig hemma i ett nytt land

Mellan 2012 och 2015 drev barnrättsorganisationen Friends och FN:s flyktingorgan UNHCR tillsammans ett projekt där barns egna berättelser om flykt stod i centrum. Mer än var tredje högstadieskola tog del av projektet med syfte att förändra negativa attityder och motverka fördomar samt att öka kunskapen om unga som flyr till Sverige utan föräldrar.

Hur framträdande är barnens perspektiv och berättelser i dagens integrations- och trygghetsarbete på skolor i Sverige?

Föreläsare: Emilia Pettersson och Celia Cox

Organisation: Friends