Integrering och inkludering i praktiken

Korta föreläsningar á 10 minuter. Vilka goda exempel och konkreta verktyg finns det för att arbeta med integration och inkludering i praktiken? Hur kan man arbeta på lokal nivå för att nyanlända barn och unga ska inkluderas i samhället?

Under det här passet får vi ta del av tre exempel på lokala verksamheter.