2b: Barn på flykt – bemötande och rättigheter

Dialogseminarium

Barnläkaren Lars H Gustafsson har tillsammans med UNICEF Sverige tagit fram en handbok riktad till volontärer och anställda som ett stöd i arbetet med att möta barn på flykt och tillgodose deras rättigheter. Utifrån boken vill vi samtala och ge konkreta råd i arbetet med nyanlända barn. Vad ska man tänka på i det första mötet med ett barn? Hur upptäcker man frisk- och riskfaktorer? Vad har barnen för rättigheter enligt svensk lag och barnkonventionen? Seminariet vill även diskutera hur myndigheter och organisationer tillsammans kan höja kunskapsnivån kring dessa frågor i samhället.

Föreläsare: Lars H Gustafsson, barnläkare och författare. Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist UNICEF Sverige

Organisation: UNICEF Sverige