2f: Socialt arbete i spegellandet – att jobba med utanförskap

Vi har ett system i Sverige idag som genom lagstiftning och praxis skapar och återskapar segregation och betonar skillnader mellan människor på flera olika nivåer. Det sociala utanförskapet sprids till dem som nyligen kommit till Sverige, ingen vågar eller vill prata om klass, och integration har blivit ett modeord. Vad kan man göra istället?

Vad krävs för att nå fram till ungdomar som upplever sig stå helt utanför samhället, utan drömmar och utan mål, och med dem som kommit hit med stora förhoppningar? Vi berättar vad vi sett och lärt oss, och hur vi jobbar med ungarna som står ”utanför”.

Föreläsare: Teresa Almerud, verksamhetsutvecklare och socionom

Organisation: UngArt