5d: Sexuella övergrepp – går det att prata om med alla?

Hur kan vi prata om sexuella övergrepp med barn och ungdomar, med hjälp av tolk? Under seminariet diskuterar vi utmaningar och möjligheter att adressera ämnet med utgångspunkt i webbsidan Dags att prata om sexuella övergrepp.

Barnrättskommitténs rekommendation till Sverige 2015 var att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få till stånd ett sammanhängande och samordnat system som skyddar barn, för att ytterligare stärka kunskaps- och utbildningsprogram, bland annat kampanjer som involverar barn för att fler fall av övergrepp och våld mot barn ska anmälas samt för att utforma en heltäckande strategi för att förhindra och bekämpa övergrepp och vanvård av barn och att fortlöpande utbilda personal i skolor och på institutioner om hur man kan upptäcka tecken på att barn far illa.

Barn måste, enligt Barnrättskommittén, ges så många möjligheter som det går att signalera problem som är på väg att uppstå innan de når ett kritiskt skede, vuxna måste känna igen och agera när det föreligger sådana problem, även om barnet inte uttryckligen ber om hjälp.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har utvecklat webbplatsen www.dagsattprataom.se för kompisar till barn som utsatts för övergrepp genom bland annat en broschyr direkt till barn och en film. Det handlar om hur de kan stötta kompisar i vardagen, hur de kan hjälpa dem att slå larm och anmäla och om hur de själva ska hantera sina reaktioner på vad de får höra. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har även tagit fram en broschyr kring vad sexuella övergrepp är till barn.

Föreläsare:
Anna-Carin Magnusson, specialistsjuksköterska
Bengt Söderström, barnpsykolog
Åsa Lundström Mattsson, socionom
Organisation: Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Juno Blom och Mikael Thörn
Organisation: Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland