5a: I vardagsrummet blir rättigheterna verklighet!

Göteborgs Räddningsmission tror på relationer, långsiktighet och en strukturerad användning av barnkonventionen som är anpassad efter situation. Två av våra verksamheter gör detta med hemmet som bas, vår fadderverksamhet och vår familjehemsverksamhet för ensamkommande barn. Hur har vi använt vardagsrummet som bas för vårt arbete där relationen mellan faddrar, familjehem och barn/ungdomar är det centrala, där nätverksbyggande kring barnen är en av de mest avgörande faktorerna för inkludering? Hur har vi jobbat strukturerat och metodiskt med volontärer och hur hanterar vi svåra besked?

Föredragshållare: Barn- och Familjeenheten

Organisation: Göteborgs Räddningsmission