Det här ser vi på gräsrotsnivå

Vilka utmaningar ställs man inför, som professionell och volontär, i mötet med barn och unga i migration? Vilka goda exempel och konkreta verktyg finns det för att säkerställa barn och ungas rättigheter i migrationsprocessen?

10 minuters föreläsningar av: Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner och Rädda Barnen