Välkommen till Örebro

Maria Larsson var barnminister 2010-2014. Sedan maj 2015 är hon landshövding i Örebro län. Maria har i sin egenskap av barnminister vid ett flertal tillfällen talat på Barnrättsdagarna. Nu får vi lyssna till henne i hennes roll som landshövding i Örebro.

Landshövdingen är Länsstyrelsens myndighetschef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.