1h: Barn i fokus – Det här ser Röda Korset från mottagande till återvändande

Dialogseminarium

Berättelser och erfarenheter från processen för ensamkommande barns väg in i Sverige – sett utifrån Röda Korsets aktiviteter, såsom exempelvis social verksamhet på boenden, kompis till kompis, efterforskning av anhöriga till barnet, för målgruppen, där goda exempel tas fram och där utmaningar belyses.  Det kan vidare handla om en väg ut från Sverige – vad är viktigt när ett barn ska återvända – Erfarenheter förmedlas framförallt från Röda Korsets arbete med barn i familj både inför ett återvändande och vad som sedan hände efter ankomst till hemlandet från Röda Korset arbete.

 

Föreläsare:
Elin Bjerhem, Integrationsrådgivare /ensamkommande barn
Ewa Jonsson , sakkunnig migration

Organisation:
Svenska Röda Korset