Förändrade möjligheter och rättigheter för barn på flykt

Vilka rättigheter har barn och unga i migrationsprocessen och hur säkerställs dessa? Arbetar vi på rätt sätt eller kan vi hitta andra mer rättighetsbaserade lösningar?

Under detta pass kommer vi få ta del av tre olika föreläsares syn på frågorna.