1 b Att omvandla svårigheter till motståndskraft – om resiliens hos barn

Information om resiliens som forskningsområde, stressvaccinering samt hur man kan stärka barns och föräldrars resiliens kan vara viktig för professionella och andra som möter barn och unga med förluster, migration, flykt, trauma och andra svårigheter. Detta för att kunna hålla fokus även på styrkor och resurser hos individen/familjen i situationer där det är lätt att överväldigas av svårigheter och situationens allvar. Föreläsningen ger en bakgrund i resiliensforskningen samt hur man kan använda sig av kunskapen i mötet med familjer som har/har haft det svårt.

Professionella behöver i mötet med familjer med en mångfacetterad problematik kunna förmedla hopp och tillit till de egna resurserna, förutom att erbjuda stödinsatser. Presentationen visar hur vändpunkter kan skapas i svåra situationer och hur vi som professionella kan vara behjälpliga i sådana processer. Möjliga interventioner för att utveckla eller stärka barns resiliens diskuteras.

 

Föreläsare: Katarina Laundy Frisenstam, Leg psykolog, doktorand i medicin, Sahlgrenska Akademin, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg