3e: Älskade Barn – studiecirklar för föräldrar i nytt land med barn 0-18 år

Älskade Barn är ett studiematerial om barn och föräldraskap som tagits fram av Studiefrämjandet. Många föräldrar som flyttat till Sverige ställs inför utmaningar och har ett stort behov av mötesplatser. Med Älskade Barn erbjuder vi en möjlighet till samtal på lika villkor med folkbildningens metodik. De 18 studiecirklarna har barnets rättigheter som utgångspunkt och innehållet sträcker sig från att vänta barn, över barnaåren och upp i tonåren. Efterfrågan på materialet är stor och vi har nu ett spännande samarbete över hela landet med det offentliga och med frivilligorganisationer.

Medverkande: Karin Ekermann, utvecklingsledare, Studiefrämjandet riksförbundet; Eva-Britt Leander, utvecklingsstrateg, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad; Anna Hammar, projektsamordnare, Studiefrämjandet Stockholms län; Seynab Haji, handläggare Studiefrämjandet Uppsala län; Luka Anic, områdeschef, Studiefrämjandet Västerbotten; Hetty Rooth, doktorand, Mälardalens högskola.

Organisation: Studiefrämjandet riksförbundet i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad