2a: ”This Is Who We Are” – vilka är de ensamkommande barnen från Afghanistan?

Om ensamkommande afghanska barn som sökte aslyl i Sverige. En studie av barnens erfarenheter och anledningar till flykt.

Vilken bakgrund har de ensamkommande barn från Afghanistan som kommer till Sverige? Vad är det som har fått dem att lämna sitt hemland, eller det land där de varit bosatta? Hur har barnen rest för att komma till Europa? Vad har de varit med om under resan? Och varför sökte de sig till Sverige? Dessa frågor har UNHCR sökt svar på i en intervjustudie där vi har intervjuat 270 ensamkommande afghanska barn. Studien syftar till att visa vilka dessa pojkar och flickor är, för att ge UNHCR och andra aktörer möjlighet att anpassa stödet dessa barn, innan flykten, under flykten och efter flykten.

 

Föreläsare: Samarie Wijekoon Löfvendahl, jurist

Organisation: UNHCR