2e: Barn på flykt – Barns och ungas röster

Inom Barnombudsmannens årstema 2017 har vi lyssnat på barn som flytt till Sverige. Vi har träffat ensamkommande barn, barn som kommit med sina familjer och papperslösa barn. Utifrån barnens berättelser och barnens rättigheter enligt barnkonventionen beskriver vi barnens upplevelser, vår analys och förslag till förändringar i förhållande till bland annat boende, vardag, skola, hälsa och asylprocess.

Föreläsare: Anna Ekvall advokat på Juristhuset, Advokatfirman Sjöström AB och Maj Fagerlund, jurist, Barnombudsmannen Lokal: Tunnbindaren

Organisation: Barnombudsmannen

Lokal: Tunnbindaren