Att se möjligheter i en svår tid

Massrörelse av människor är en av de viktigaste utmaningarna som världen står inför idag.  En kvarts miljard har lämnat sina hem för nya liv utomlands. Sextiofem miljoner har tvingats fly på grund av krig eller förföljelse.

Barn på flykt utsätts för stora risker på sin resa till och genom Europa. Det handlar om sjukdom och till och med död, att skiljas från sina föräldrar, utsättas för utpressning av smugglare, trafficking, exploatering och övergrepp. Med fler människor på flykt i dag än någonsin tidigare, behövs sammanhängande och samordnade internationella åtgärder, där utsatta skyddas.

Jan kommer tala om att se möjligheter i en svår tid ur ett internationellt perspektiv och med personliga erfarenheter. Om dagens situation med antalet människor på flykt och den massrörelse som världen står inför. Vilka åtaganden har Sverige och världssamfundet åtagit sig tidigare och hur förhåller vi oss till dessa idag? Är de fortfarande aktuella och relevanta eller behöver vi hitta nya förhållningssätt och strategier?