Stora Priset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut sitt Stora Pris i syfte att uppmärksamma personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. Prissumman är 150 000 kronor.

Priset kan ges till en eller flera personer, en förening eller organisation. Prispengarna förutsätts skänkas till någon verksamhet inom området sociala insatser för barn och ungdom, som mottagaren själv väljer. Stora Priset inrättades av Barnhusets styrelse 1987.