4b: Socialtjänstens barnrättsansvar för barn i migration

Dialogseminarium

Få en ökad förståelse för hur artikel 22 om flyktingbarns rättigheter kan tolkas inom socialtjänstens uppdrag. Vi diskuterar utifrån ett socialtjänstperspektiv de rekommendationer FN:s Barnrättskommitté har kring migrerande barns rätt till social trygghet, goda levnadsvillkor och utbildning, samt kring alternativ omvårdnad och bostadsförhållanden. Vi lyfter även socialtjänstens uppdrag att upptäcka och skydda barn som upplevt förluster, trauman och våld, samt förebygga sexuella övergrepp, människohandel och rekrytering till väpnade strider.

Föreläsare: Susann Swärd, verksamhetschef, Rättighetsfokus