5f: Botkyrka YAP (Youth Advocate Programmes) – en stödpersonsinsats för unga i riskzon

Dialogseminarium

Seminariets mål är att åhörarna ska få en bild av vad YAP är, hur YAP går till, vilka principer arbetssättet vilar på och de resultat vi hittills kan se. De ungas, föräldrarnas och stödpersonernas upplevelser av YAP kommer få stort utrymme under seminariet. Vi kommer lägga stort fokus på de framgångsfaktorer vi ser i arbetssättet, t ex delaktigheten, det styrkebaserade förhållningssättet och YAP som stärkare av närsamhället. Vi visar hur YAP svarar upp mot barnkonventionen samt YAP i relation till temat för konferensen. Vi presenterar genom berättelser, film samt en powerpoint-presentation.

Föreläsare:
Tina Trygg, projektledare
Katarina Kasto, gruppledare
Tor Löfgren, YAP-samordnare

Organisation: Botkyrka kommun, Socialförvaltningen