3c: Familjecentralen – en mötesplats för kunskapsutveckling och integration

En familjecentral bedriver framförallt en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande som riktar sig till alla föräldrar och barn. En familjecentral bör minst innehålla barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete.

På familjecentraler runt om i Sverige arbetar man medvetet med frågor kring barnrätt och integration. Genom att erbjuda en mötesplats för föräldrar att träffas i grupp ökar känslan av sammanhang. Familjecentralen ger förutsättningar för att föräldrarna blir stärkta i sin föräldraroll. En trygg förälder kan klara av eventuella svårigheter i föräldraskapet och utveckla ett gott liv för barnen. På familjecentralerna finns också stora möjligheter att möta nyanlända familjer genom att erbjuda bl.a. språkundervisning, föräldraskapsstöd, lek och gemenskap. Under seminariet belyses praktiska exempel hur man kan arbeta kring dessa områden.

Svenskundervisning på familjecentral- Samtliga familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter i Helsingborg erbjuder i samarbete med Komvux svenskundervisning för föräldralediga. Komvux bidrar med en SFI-lärare och en barnskötare som kommer till familjecentralen och leder undervisningen.

Internationella gruppen – På Familjecentralen Söder i Helsingborg finns internationella gruppen. Det är en föräldragrupp för utlandsfödda mammor som vill öva svenska och deras barn. Gruppens syfte är att bidra till integration och erfarenhetsutbyten om såväl olika kulturer som om barn och föräldraskap, att kvinnorna ska få möjlighet att lära och öva svenska, samt att barnen och kvinnorna ska ha roligt tillsammans.

Masimas – Sävja familjecentral i Uppsala rekryterar till och erbjuder gruppverksamhet för mödrar med utländsk bakgrund. Gruppträffen är ett dialogforum där man bland annat diskuterar hemlängtan, vad är kultur – vad är religion? föräldraskap, kvinnohälsa, egna seder och bruk, rättigheter och skyldigheter.

Föräldraträffar ABC och Älskade barn i skolan – Vid familjecentralen i Spånga-Tensta erbjuds föräldrar med barn och tonåringar upp till 18 år föräldrarådgivning, parsamtal och samarbetssamtal, samt olika föräldragrupper. Genom att föräldragrupperna samordnas på Familjecentralen sker ett aktivt samarbete med förskola, skola, SFI och studieförbund. Detta har gett positiva effekter på familjecentralen och vi når fler föräldrar.

Föreläsare:
Moa Mellbourn, socionom, Familjecentralen Söder i Helsingborg
Lena Williamsson, barnmorska, Ekeby/Flogsta och stenhagens Familjecentral i Uppsala
Carina Nyström socionom, Spånga-Tensta Familjecentral
Gerd Lundquist föräldrarådgivare/samordnare för föräldrastöd, Spånga-Tensta Familjecentral

Organisation: FFFF Föreningen För Familjecentralers Främjande