3a: Hedersrelaterat våld och kulturella sedvänjor

Länsstyrelsen Östergötland har haft uppdrag från regeringen att förebygga hedersrelaterat våld sedan år 2003. I vårt arbete utgår vi från mänskliga rättigheter, konventionen om barnets rättigheter, kvinnokonventionen och svensk lagstiftning.

Länsstyrelsen har idag flera uppdrag – regionalt, nationellt och särskilda – för att förebygga såväl hedersrelaterat förtryck och våld som att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. Länsstyrelsen har också i uppdrag att ta fram vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor.

Flickor och barnäktenskap i Sverige

Barnäktenskap är ett av de största globala hoten mot flickors liv, utveckling och hälsa. Riskerna med barnäktenskap är många och väl kända. Främst flickor förnekas sin barndom, deras utbildning avbryts, hälsan riskeras, risken för våld och övergrepp ökar. I flykt ökar riskerna för att flickor utsätts för barnäktenskap, människohandel, våldtäkter och övergrepp.

När ensamkommande gifta flickor kom till Sverige har myndigheterna stått handfallna. Nästan samtliga flickor har fått bo kvar bor kvar hos vuxna män. Myndigheterna har svikit flickorna och deras behov samt rättigheter.

Nationella kompetensteamet lyfte problematiken 2015. Hur kunde det bli så här och vad har hänt sedan dess? Har inte alla barn i Sverige samma behov och rättigheter?

 

Föreläsare: Juno Blom och Mikael Thörn
Organisation: Nationella kompetensteamet Länsstyrelsen Östergötland