2c: Integration – Inkludering. Att kartlägga för framtiden

Perrongen

Örebro kommun sedan 2009 jobbat strategiskt med nyanlända. Bl.a. genom en utvidgad kartläggning.

På Perrongen i Örebro har vi utvecklat ett åtta veckor långt kartläggnings- och introduktionsprogram för att möta behovet av att introducera nyanlända barn i skolan.

Rätt till utbildning innebär också att det är rätt utbildning. Ungdomarna vi möter kommer från hela världen och har varierande skolbakgrund. Det som inleds på Perrongen är början på ett långsiktigt arbete med integration och inkludering. Vår kartläggning hjälper skolan att se varje enskild elev som visar sitt bästa jag och sina förmågor.

Föreläsare:
Göran Thunberg, utvecklingsledare & kartläggningspedagog
Chatrin Tageson, SVA- & kartläggningspedagog
Organisation: Perrongen, Örebro kommun

Slussen

Social, medicinsk och pedagogisk kartläggning för tryggare skolstart och utbildning på rätt nivå. På seminariet kommer vi presentera varför vi valt att göra en social, en pedagogisk och en medicinsk kartläggning av eleverna och vilka resultat vi ser. Vi ger även exempel på hur man kan arbeta systematiskt med mottagandet och kartläggningen av nyanlända elever och rutiner för god sekretesshantering mellan samverkande professioner under kartläggningen.

På mottagningsenheten Slussen i Kristianstads kommun arbetar man med ett mottagande av hela familjen. Presentationen redovisar tankarna bakom modellen.

Föreläsare:
Magdalena Åkesson, Pedagog
Johanna Jönsson, Skolsköterska
Polyxeni Konstantinou, Socionom
Organisation: Slussen, Barn och utbildningsförvaltningen i Kristianstad