3 b Viktigt att ta tillvara nyanländas kraft och kunskap, både barns och vuxnas.

Arvsfonden berättar om sin ambition att finansiera minst 150 små och stora utvecklingsprojekt i hela landet under en treårig period. Projekt som skapar möten mellan etablerade och nyanlända barn och unga, som på ett kreativt sätt förnyar och utvecklar verksamheter av och med målgruppen och bidrar till en bra start i Sverige.

Vid seminariet delar två av projekten med sig av sina kunskaper och erfarenheter:

Mötesplats OTTO – vägen vidare, som drivs av Ensamkommandes Förbund i Malmö, en organisation av och med unga som själva har erfarenhet av att komma ensamma till Sverige. Mötesplatsen besöks av 100 ensamkommande ungdomar varje dag som kommer för att få känna gemenskap och delaktighet och för att söka råd, stöd och vägledning.

Hushållningssällskapet Väst driver ett projekt vid ett av landets största flyktingboenden, Restad Gård i Vänersborg. – Här skapas ett barnens Zoo och ett stort antal odlingslotter. Projektet är öppet för alla och syftar till att barn och unga ska få lära sig mer om djur och natur, samt till att skapa en naturlig mötesplats mellan nyanlända barn och boende i kommunen.

Föreläsare: Hanne Konradsen och Per Callermo från Arvsfonden, Omid Mahmoudi från Ensamkommandes förbund och Carina Palmgren Karlsson från Hushållningssällskapet Väst.

Organisation: Arvsfonden

Under Barnrättsdagarna får besökare gärna komma och testa projektidéer med handläggare i Arvsfondens monter på utställartorget.