1e Unga möter unga och Ung Integration

Unga möter unga – Ett vänskapsprojekt i Svedala kommun.

”Unga möter unga” är ett projekt som riktar sig till ungdomar i Svedala kommun. Projektet startade upp hösten 2015 med syfte att skapa möten mellan etablerade och nyanlända ungdomar genom olika aktiviteter. I föredraget berättar projektledarna om tillkomsten av projektet, dess uppbyggnad och vilka framgångsfaktorer som man kan ta fasta på. De ger också konkreta tips till dig som vill starta en egen liknande verksamhet.

Föreläsare: Jasmine Wahlström, Fritidsassistent & Andreas Flygare, Samordnare för Ungas fritid. Organisation: Svedala kommun

Ung Integration; Vår resa och vår erfarenhet!

Föreläsningen innehåller information kring hur vi som ungdomar skapade Ung Integration i samband med flyktingkrisen 2015. Verksamhetens mål var att skapa en trygg och rolig mötesplats för unga nyanlända. En plats där man kan umgås och bilda gemenskap. Föreläsningen kommer att utgå från en tidslinje som börjar med vår uppstart och slutar där vi står idag. Vi kommer att tala om hur vi rekryterar, vår medieuppmärksamhet och reflektion kring motgångar och framgångar.

Föreläsare:
Aliya Imanli – verksamhetsledare
Anton Johansson – ledare
Ellinor Nyzell – ledare
Ida Lindgren – ledare
Organisation: Ung Integration