5c: Ensamkommande ungdomars behov av en strukturerad fritid – Fullsatt

Hur kan mottagandet med avseende på fritiden utvecklas och stärkas?

Att ha tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för alla ungdomars utveckling och hälsa. Tegelbruket (TB) är en föreningsdriven mötesplats i Örebro med fokus på ungdomar och unga vuxna. TB rymmer en rad olika verksamheter och aktiviteter inom idrott, kultur och lärande. Tegelbruket och Örebro universitet arbetar tillsammans med ett projekt om ensamkommande ungdomars behov av och möjligheter till en strukturerad fritid. Projektet syftar till att öka kunskapen om ensamkommande ungdomars behov av fritidsaktiviteter och utforma ett arbetssätt som på bästa sätt ger ensamkommande ungdomar förutsättningar för en god hälsa fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Under seminariet kommer Tegelbrukets arbetssätt med de ensamkommande ungdomarna att presenteras. Forskarna vid Örebro universitet kommer att redogöra för de ensamkommande ungdomarnas behov av en strukturerad fritid utifrån intervjuer med såväl ungdomar som vuxna nyckelpersoner från en rad olika organisationer inom mottagningsstukturen.

Föreläsare: Camilla Pettersson & Anna Petersén, Örebro universitet och Rada Alazawi, Tegelbruket