1f: När lag blir verklighet – konsten att skapa ett A och B-lag

Barnrättsbyrån arbetar på uppdrag av barn och unga, med socialt och juridiskt stöd. Sedan verksamheten start 2011 har vi mött många barn och unga på flykt. Under det senaste året har situationen och rättigheterna för dessa barn och unga drastiskt försämrats, vi ser att allt fler vänder sig till oss, i allt mer utsatta situationer.

Genom våra ungdomars erfarenheter och berättelser får ni i det här seminariet en inblick i konsekvenserna av den nya lagstiftningen för det enskilda barnet. Barnens berättelser kommer att belysa frågor som avslag, tillfälliga uppehållstillstånd och återvändande.

Föreläsare: Elin Wernquist & Ida Hellrup, grundare av Barnrättsbyrån.
Organisation: Barnrättsbyrån