4c: Barn på flykt – kvinnojouren som fristad

På kvinnojourernas skyddade boenden bor fler barn än kvinnor. Barnen har egna behov av stöd och skydd efter att ha sett, hört och vetat om att pappa eller styvpappa slår mamma. Somaya kvinno- och tjejjour är en av Unizons medlemsjourer som är specialiserade på att skydda och stärka personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Somaya är kända för sin barnverksamhet och driver en egen förskola. 2016 gav Somaya ut boken Min röst – med barnens egna berättelser om att leva skyddad från en våldsam pappa samtidigt som de befinner sig i asylprocessen. På seminariet lyfter vi dessa modiga barns röster som sällan hörs eller får utrymme, presenterar vårt arbete och förslag som skulle förbättra för barnen.

FÖRELÄSARE: Aisha Mussa Gaas, verksamhetschef Somaya kvinno- och tjejjour och/eller Representant Somaya kvinno- och tjejjour, Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid, Unizon.

ORGANISATION: Unizon