5b: Integration och inkludering från födseln

Svenska med baby är en ideell organisation med verksamhet över hela landet. Genom öppna föräldragrupper och familjeaktiviteter skapar vi mötesplatser för barn och föräldrar med olika bakgrunder och ursprung. Möten mellan nya och etablerade svenskar öppnar nya världar och ger barnen från tidig ålder sammanhållning med människor boende i olika områden, med andra kulturer, språk och levnadsvillkor. Föräldrars livssituation påverkar i stor utsträckning barnens risk att hamna i utanförskap. Svenska med babys mål är därför att genom sociala nätverk erbjuda småbarnsföräldrar föräldrastöd samtidigt som vi bryter segregation och skapar möjligheten att träna svenska.

Föreläsare: Linn Nordli, verksamhetsutvecklare och Nashua Mouaid, samordnare från Svenska med baby.

Organisation: Svenska med baby