1c: Nyanlända barns röster

Dialogseminarium

Nyanlända barn riskerar att inte komma till tals i frågor som rör dem. Rädda Barnen bedriver flera insatser där vi på olika sätt möjliggör för nyanlända barn att uttrycka sina åsikter. Under seminariet presenteras två projekt som jobbar med detta på olika sätt. Det ena är projektet Access som genomfört en kunskapssammanställning gällande en ofta bortglömd grupp; ensamkommande barn som placeras i så kallat eget boende (ebo)/nätverkshem. Det andra är Rädda Barnens Arvsfondsprojekt Lyssna på mig, ett samarbete med Ensamkommandes förbund. Projektet har bl.a. en stödlinje dit barn kan ringa och ställa frågor på olika språk. Första året mottogs över 1400 samtal. Vi kommer att lyfta vad barnen själva berättat och diskutera hur samhället bättre kan säkerställa barnets rätt att komma till tals.

Föreläsare: Mary Douglas, Projektledare Access och Eva Harnesk, Verksamhetsledare Rädda barnens Stödlinje

Organisation: Rädda Barnen