2g: Barn i Väntan/Barn i Start – Psykosocialt stöd till asylsökande och nyanlända barn och ungdomar

Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige. BIV/BIS bygger på ett enkelt pedagogiskt upplägg som har tagits fram av Svenska kyrkan och Individuell Människohjälp (IM). Metoden fokuserar på barnets egna känslor och upplevelser och syftet är att stärka barnets identitet, självkänsla och självförtroende. Föreläsningen presenterar modellen samt resultat från färsk utvärdering som ger stöd för metoden. Genom presentationen vill vi lyfta alla barns rätt till hälsa och utveckling och visa på samhällets ansvar att möta alla barns behov.

Föreläsare:
Ann Lidgren, teologie kandidat, präst och kyrkoherde, Svenska kyrkan
Helene Rahm, socionom, leg. psykoterapeut, verksamhetschef Skåne, Individuell Människohjälp