1a: På flykt och försvunnen – Barnen som inte syns och deras röster

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att många ensamkommande barn försvinner. Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och föreslå åtgärder för att förhindra att ensamkommande barn försvinner. Seminariet presenterar resultaten så här långt. Bland annat presenteras en nationell kartläggning och en åtgärdsplan som tagits fram. Genom samarbetet med frivilligaktörer som kommer i kontakt med gömda barn har barnens upplevelser/berättelser varit en röd tråd i arbetet. Det är även utgångspunkten för seminariet.

 

Föreläsare länsstyrelserna: Amir Hashemi-Nik, nationell utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholms län

Föreläsare frivilligaktörernas roll: Helena Wihlborg, projektledare för BABA, Stockholms Stadsmission

Barnens röster presenteras av:
Milen Eyob, Grundare av organisationen VYRE Sweden
Abdullahi Mohammed, grundare av organisationen VYRE Sweden

Organisation: Länsstyrelsen i Stockholms län