5e: Möten mellan psykolog och barn och unga som upplevt krig, flykt och övergrepp – Fullsatt

Föreläsning om erfarenheter från psykologisk behandling av barn och unga med upplevelser som krig, flykt, tortyr, fångenskap, förlust av familj och stundande utvisning. Föreläsningen lyfter också in barnens reflektioner i samtal och kopplar det till barnkonventionen för att på så vis belysa utvecklingsområden gällande detta.

Förhoppningen är att åhöraren får med sig råd om bemötande av målgruppen, kunskap om hur man arbetar med psykologisk behandling med dessa barn och unga och insikt i hur det för barnet många gånger uppstår en verklighet som ligger långt bort från barnkonventionen.

Föreläsare: Isabel Petrini, legitimerad psykolog

Organisation: Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Uppsala