Hur kan myndigheterna samverka för att säkerställa barns rättigheter i migrationsprocessen?

Vad är det viktigaste som behöver göras för att säkerställa barns och ungas rättigheter enligt årets tema?

Samtal med:
Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
Cecilia Borin, kvalitetschef Migrationsverket
Kristina Swartz, generaldirektör, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Lina Pastorek, avdelningschef för uppföljning och analys, Myndigheten för delaktighet
Fredrik Malmberg, barnombudsman

Moderator: Cecilia Sjölander, generalsekreterare Stiftelsen Allmänna Barnhuset

 


Föreläsare