Barns och ungas röster till Bris om vuxnas drickande

Om hur barns vardag påverkas när vuxna dricker för mycket.

Många barn lever med föräldrar som dricker för mycket, och det får konsekvenser i deras liv på såväl kort som lång sikt. Det visar såväl forskning som över 4 000 samtal från barn till Bris.

Utifrån barns samtal till Bris och forskning beskrivs hur barns vardag, relationer och hälsa påverkas när vuxna dricker för mycket. En inblick ges i hur barn själva beskriver sin situation, dess konsekvenser och vad samhället behöver göra för barn som drabbas av vuxnas drickande.


Föreläsare