Anne Marie Brodén

Ordförande Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Anne Marie Brodén är ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset sedan 2014. Anne Marie var riksdagsledamot under 2002 – 2014 för Moderaterna. Under 10 år var Anne Marie aktiv i kommunpolitiken med inriktning på sociala frågor och utbildningsfrågor innan hon valdes till landstingsråd i Landstinget Halland 1993. Anne Marie var gruppledare och ordförande i landstingsstyrelsen samt Region Hallands första ordförande. Innan det blev politik på heltid arbetade Anne Marie med ekonomi i familjeföretaget samt som HK konsulent och distriktschef i ett studieförbund.