Stora Priset

Under middagen delar Stiftelsen Allmänna Barnhuset ut Stora Priset till en eller flera pristagare som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i vårt land med fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter.

Det är många barn som växer upp med en förälder eller annan vuxen som kan ha ett missbruk, en psykisk sjukdom, en psykisk funktionsnedsättning eller en allvarlig fysisk sjukdom eller skada. Det gäller också barn vars förälder dör. Här inkluderas även barn till kriminella, barn i familjer i ekonomisk utsatthet, barn till frihetsberövade och barn på skyddade boenden.

Syftet med Stora Priset är att uppmärksamma personer, föreningar eller organisationer som genom banbrytande insatser befrämjat barns och ungas sociala förhållanden i Sverige. Där insatserna skett i enlighet med Barnkonventionen och i år med särskilt fokus på barns rättigheter när föräldrar har svårigheter. .

Den totala prissumman är 150 000 kr som förutsätts skänkas till någon verksamhet som mottagaren själv väljer, inom området sociala insatser för barn och ungdomar. Utses två pristagare tilldelas de 75 000 kr vardera.


Föreläsare