Pauline Johansson

Docent, prefekt Linnéuniversitetet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Arbetar som prefekt vid Institutionen för medicin och optometri. Är sjuksköterska med en specialistutbildning inom cancervård, har arbetat inom medicin och palliativ vård. Nu arbetar jag som forskare och möjliggörare inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och som universitetslektor inom hälsovetenskap och eHälsa, Linnéuniversitetet i Kalmar.

Mitt forskningsområde handlar om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare, systematisk uppföljning, och eHälsa. Disputerade 2012 med en avhandling om användning av mobil IKT inom omvårdnad och blev docent inom området hälsovetenskap 2023.


Mina Föreläsningar