Georg Andrén

Landshövding i Värmlands län

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019. Han kommer närmast från rollen som generalsekreterare på Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Centralamerika. Georg Andrén har tidigare innehaft flera chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges riksbank och Utrikesdepartementet.


Mina Föreläsningar