Elin Wernquist

Generalsekreterare, Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån kämpar för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det gör vi genom att erbjuda socialt och juridiskt stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör alla barns rättigheter.

Vår resa

Barnrättsbyrån startades som en reaktion på barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige. Vi hade en vision om att det behövdes en ny typ av verksamhet, utan stuprör eller krav på att passa in i en målgrupp. En verksamhet där barnen inte ses som bärare av problem, utan där fokus ligger på att lösa de problem barnen stöter på i sin strävan att leva ett gott liv. Där barn och unga får hjälp som utgår från deras egna idéer om vad de vill och behöver. 2011 startades Barnrättsbyrån som ett projekt inom ramen för Ersta diakoni och 2015 grundade medarbetarna den egna organisationen Barnrättsbyrån som sedan dess vuxit i stadig takt. Idag finns vi i Stockholm och Umeå och har ett tvärprofessionellt team bestående av socionomer, jurister, beteendevetare och statsvetare, alla med gedigen erfarenhet av att möta barn inom myndighet och ideell sektor. Vår kompromisslösa barnsyn utgår från att vi tycker om alla barn vi möter, vi tror på dem och tänker att barn gör rätt om de kan.